Ons steunen ?


Wat ?

De vzw Allemaal Poezen bemiddelt jaarlijks voor ongeveer 280 poezen, katers en kittens. Dit wil zeggen dat we hen opvangen, verzorgen en plaatsen in een nieuwe thuis. Dit vraagt een enorme financiële inspanning aangezien we geen officiële subsidies ontvangen.  Om deze reden geven we dierenliefhebbers de kans om hun steentje bij te dragen. Donaties worden gebruikt voor medicijnen, medische tussenkomst en de kosten van sterilisatie. In onze opvang wonen ook veel blijvertjes die te oud of te ziek zijn en daarom niet meer geplaatst kunnen worden bij een nieuwe thuis.

Hoe ?

Je kan op verschillende manieren sponsor worden voor de vzw Allemaal Poezen, als erelid, als steunend lid of als meter en/of peter van een blijvertje.

Je bent natuurlijk vrij om te kiezen hoe je zou willen sponsoren of doneren.  Eens je sponsor bent, word je jaarlijks op de hoogte gehouden van het wel en wee bij ons in de opvang. Je bent ook welkom om als de omstandigheden het in de opvang toelaten, nà afspraak, eens een kijkje te komen nemen !

Een overzicht

Steunend lid
€20 / jaar

Erelid
€35 / jaar
Meter- en/of peterschap (voor de aankoop van eten en medicijnen)
€4 / maand of €48 / jaar per persoon
Voor alle donaties, rekening nummer :
IBAN : BE48 7370 3139 7327
(BIC : KRED BE BB, KBC Bank)Niet vergeten 

Indien u gekozen hebt voor een meter- en/of peterschap, vermeldt dan op uw overschrijving de naam van het katje aub.
www.mijn-eigen-website.nl © melanina